แจ้งถอนเงิน

แจ้งถอนเงิน

1. เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username ของลูกค้า **เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว็บแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดเปลี่ยนภาษาให้เป็น ภาษาไทย**

1

2. กดปุ่ม “ฝาก/ถอน” เพื่อเข้าสู่หน้าต่างสำหรับแจ้งฝากเงิน และถอนเงิน

2
3.เลือกหัวข้อ “การถอนเงิน” กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่มีให้ครบถ้วน

  • 3.1 โอนเงินเข้าธนาคาร เลือกธนาคารของลูกค้า (*ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID*)
  • 3.2 จำนวนเงินที่ต้องการถอน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน
  • 3.3 ชื่อบัญชี ใส่ชื่อบัญชีลูกค้า (*ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID*)
  • 3.4 เลขที่บัญชี ใส่ชื่อบัญชีลูกค้า (*ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID*)

***ทางเว็บขอสงวนสิทย์ยกเลิกการแจ้งถอนหากพบว่าข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งถอนไม่ตรงกับข้อมูลที่ลูกค้าใช้สมัครสมาชิก***step3(ถอน)

*บัญชีธนาคารที่แจ้งโอนจำเป็นต้องเป็นบัญชีเดียวกับกับที่เคยใช้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก* **ทางเว็บขอสงวนสิทธ์ ในการยกเลิกการแจ้งถอนใดๆ หากพบว่าข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งไม่ตรงกับข้อมูลที่ลูกค้าใช้สมัครสมาชิก**

4